Skip to content
MAYTINHTIEN.NET

 Thanh toán

Thông tin chuyển khoản

Tên TK: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Starfish
Số TK: 19809999

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

Nội dung: MTT + Mã khách hàng + thanh toán

VD: MTT 86888 thanh toan

Tai khoan 19809999 Techcombank